Roczny Program Współpracy gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok - konsultacje.

Informuję, że od 8 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. prowadzone będą konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie odpowiadającym jej zadaniom.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

  1. Bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi, o którego terminie będziecie Państwo informowani na bieżąco,
  2. wyrażania i przesyłania uwag, opinii, wniosków, sugestii na piśmie,
  3. przesyłania do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska uwag, opinii, wniosków, sugestii w formie elektronicznej.

Spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi odbędzie się dnia 15 października 2018 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

Materiały do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 8 października 2048 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok”
  2. Roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok - Projekt
  3. Formularz konsultacyjny „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok”
  4. Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Wytworzył:
Anna Mułyk
(2018-10-08)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-10-08 14:24:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2018-11-21 09:40:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki