Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Piątek 17.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacja Urzędu Gminy

 

Referat Administracyjny

 • insp. Danuta Matyszewska
  tel. 598132313, e-mail: d.matyszewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące planowania przestrzennego, warunków zabudowy i decyzji lokalizacyjnych, rewitalizacji i zabytków

 • insp. Agnieszka Żukowska
  tel. 598132333, e-mail: a.zukowska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ochrony środowiska, ochrony zwierząt, łowiectwa i rolnictwa

 • insp. Katarzyna Zakrzewska
  tel. 598132337, e-mail: k.zakrzewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku, ochrony przyrody, usuwania drzew i krzewów

 • insp. Agata Wiśniewska
  tel. 598132315, e-mail: a.wisniewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące organizacji oświaty, funkcjonowania szkół i przedszkoli, dofinasowania kosztów kształcenia młodocianych

 • insp. Jolanta Antonowicz
  tel. 598132338, e-mail: j.antonowicz@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące organizacji urzędu i archiwum oraz kadrowo – płacowe

 • ref. Emilia Szymaniuk
  tel. 598132301, e-mail: e.szymaniuk@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi organów gminy, wójta i rady gminy

  

Referat Spraw Obywatelskich

 • kier. ref. Beata Matusik
  tel. 598132325, e-mail: obywatelski@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, spisu wyborców oraz organizacji wyborów i referendów

 • z-ca kier. USC Katarzyna Szczecina
  tel. 598132324, e-mail: k.szczecina@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego, udzielania ślubów

 • insp. Sebastian Konopka
  tel. 598132312, e-mail: s.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, sprawy wojskowe

 • insp. Anna Mułyk
  tel. 598132332, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, sołectwami i przedsiębiorcami, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej 

 • podinsp. Maria Megger
  tel. 598132300, e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi klientów urzędu, prowadzenie biura podawczego i informacyjnego

 • insp. Teresa Kozdroń-Kołacka
  tel. 598132300, e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi klientów urzędu, prowadzenie biura podawczego i informacyjnego

Referat Zarządu Zasobami

 • kier. ref. Alicja Lichtensztein
  tel. 598132321, kom. 666 366 828, e-mail: nieruchomosci@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zbywania nieruchomości gminnych

 • podinsp. Joanna Komodołowicz
  tel. 598132338, kom. 608 736 442, e-mail: j.komodolowicz@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące transportu i drogownictwa, budowy i utrzymania dróg, zajęcia pasa drogowego, budowy zjazdów, utrzymania miejsc publicznych

 • insp. Monika Żendarska
  tel. 598132322, e-mail: m.zendarska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące nabywania i zamiany nieruchomości, opłat adiacenckich podziałów i rozgraniczania działek, użytkowania wieczystego i zarządu

 • insp. Danuta Fiedot
  tel. 598132323, e-mail: d.fiedot@debnicakaszubska.eu
  sprawy nazewnictwa ulic, nadawanie numeracji porządkowej obiektom, zarządu wodami gminnymi, stanu prawnego nieruchomości i służebności

 • insp. Karolina Danielewicz
  tel. 598132327  k.danielewicz@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące gospodarki lokalowej, użyczania, dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych, eksploatacji obiektów gminnych

 • spec. Adam Gardzielewski
  tel. 598132316, e-mail: a.gardzielewski@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zarządzania infrastrukturą wodną i oświetleniową

Referat Projektów i Inwestycji

 • kier. ref. Marta Łomża – Duszny
  tel. 598132318, e-mail: inwestycje@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące nadzoru nad projektami inwestycyjnymi i społecznymi

 • insp. Aneta Chudy
  tel. 598132336, e-mail: a.chudy@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące pozyskiwania środków pozabudżetowych, koordynacja realizacji projektów społecznych

 • insp. Joanna Długoszewska
  tel. 598132307, e-mail: j.dlugoszewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zamówień publicznych, zawieranych umów oraz rozliczenia projektów inwestycyjnych i społecznych

 • insp. Kamila Wogiel
  tel. 598132331, e-mail: k.wogiel@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące przygotowania projektowo – kosztorysowego inwestycji, koordynacji uzyskiwanych uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz budownictwa

 • insp. Marek Rzepczyński
  tel. 598132329, e-mail: m.rzepczynski@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące realizacji inwestycji i współpracy z wykonawcami robót

Referat Finansowy

 • z-ca gł. księg. Teresa Łukasiak
  tel. 598132310, e-mail: t.lukasiak@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące realizacji płatności i sprawozdawczości budżetowej

 • insp. Aleksandra Walawicz
  tel. 598132311, e-mail: a.walawicz@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej wydatków oraz majątku trwałego gminy

 • insp. Magdalena Szerlowska
  tel. 598132311, e-mail: m.szerlowska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej dochodów, rozliczanie inkaso

 • insp. Emilia Dyjas-Tarasewicz
  tel. 598132308, e-mail: e.dyjas@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące egzekucji należności podatkowych, umownych, opłat, podatków od środków transportowych

 • podinsp. Zdzisława Konopka
  tel. 598132308, e-mail: z.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące naliczenia podatków, umarzania i rozkładania na raty należności, udzielania ulg

 • podinsp. Urszula Orzechowska-Duda
  tel. 598132328, e-mail: u.orzechowska-duda@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji i rozliczania podatku VAT

 • podinsp. Irena Mirończuk
  tel. 598132309, e-mail: i.mironczuk@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi kasowej klientów

 • spec. Jadwiga Dołżycka
  tel. 598132320, e-mail: j.dolzycka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące księgowości oświatowej

 

 

Wytworzył:
Radosław Krawczyk
(2017-04-12)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2017-04-12 08:33:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2018-04-17 08:28:17)
 
 
ilość odwiedzin: 1925716

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X