☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacja Urzędu Gminy

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

 • kier. ref. Paulina Korsak
  tel. 
  690820338 , 598132338, e-mail: p.korsak@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące drogownictwa i transportu

 • insp. Katarzyna Zakrzewska
  tel. 598132321, kom. 666366828, e-mail: nieruchomosci@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami

 • insp. Monika Żendarska
  tel. 
  690820316 , 598132322, e-mail: m.zendarska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji nieruchomości, podziałów, scalania i rozgraniczania działek, wywłaszczania, użytkowania wieczystego oraz opłat adiacenckich i planistycznych

 • insp. Michał Płaczek
  tel. 
  690820321 , 598132338, e-mail: m.placzek@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zarządzania lokalami i energią,

 • insp. Danuta Matyszewska
  tel. 
  690820313 , 598132313, e-mail: d.matyszewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące planowania przestrzennego, numeracji porządkowej budynków oraz infrastruktury technicznej,

Referat Projektów i Inwestycji

 • kier. ref. Marta Łomża – Duszny
  tel. 
  690820318 , 598132318, e-mail: inwestycje@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące nadzoru nad projektami inwestycyjnymi i społecznymi

 • insp. Aneta Chudy / insp. Anna Mułyk
  tel. 
  690820336 , 598132336, e-mail: a.chudy@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące pozyskiwania środków pozabudżetowych, koordynacja realizacji projektów społecznych

 • insp. Joanna Długoszewska
  tel. 
  690820343 , 598132307, e-mail: j.dlugoszewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zamówień publicznych, zawieranych umów oraz rozliczenia projektów inwestycyjnych i społecznych

 • insp. Marek Rzepczyński
  tel. 
  690820329 , 598132329, e-mail: m.rzepczynski@debnickaszubska.eu
  sprawy dotyczące realizacji inwestycji i współpracy z wykonawcami robót

 • insp. Jarosław Dremo
  tel. 
  690820331 , 598132331, e-mail: j.dremo@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące przygotowania projektowo – kosztorysowego inwestycji, koordynacji uzyskiwanych uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz sprawy budownictwa

Referat Gospodarczy

 • kier. autobusu Mirosław Świerczek, tel. 730820344

 • kierowca samochodu osobowego Mariusz Pruszak, tel. 730820355

 • robotnicy gospodarczy


 

Samodzielne stanowiska pracy

 • insp. Emilia Konopka
  tel. 
  690820348 , 598132301, e-mail: e.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi organów gminy ( wójta i rady gminy)

Referat Administracyjny

 • kier. ref. Daria Gomółka
  tel. 
  690820337 , 598132337, e-mail: d.gomółka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące min. gospodarki odpadami, prawo wodne

 • insp. Joanna Boroń
  tel. 
  690820345 , 598132333, e-mail: j.boron@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ochrony środowiska, decyzji środowiskowych, wycinki drzew

 • insp. Maria Megger
  tel. 598132334 , email: m.megger@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące archiwum zakładowego

 • Agata Kowalko
  tel. 
  690820341 , 598132300, e:mail: informacja@debnicakaszubska.eu,
  sprawy dotyczące obsługi klientów urzędu, prowadzenie biura podawczego i informacyjnego

 • ref. Paulina Młodawska

  tel. 690820346 , 598132333, e-mail: p.mlodawska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ochrony przyrody i zwierząt, rolnictwa, łowiectwa, turystyki i programu "Czyste Powietrze"

Referat Spraw Obywatelskich

 • kier. ref. Beata Matusik
  tel. 
  690820324 , 598132324, e-mail: obywatelski@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, spisu wyborców oraz organizacji wyborów i referendów

 • z-ca kier. USC Katarzyna Szczecina
  tel. 
  690820325 , 598132325, e-mail: k.szczecina@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego, udzielania ślubów

 • insp. Sebastian Konopka
  tel. 
  690820312 , 598132312, e-mail: s.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz sprawy wojskowe 

 • insp. Danuta Fiedot
  tel. , e-mail: d.fiedot@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, informacji publicznej oraz zdrowia

 • insp. Kinga Trubicka-Czapka
  tel. 
  690820342 , 598132332, e-mail: k.trubicka-czapka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami

Samodzielne Stanowisko

z-ca gł. księg. Teresa Łukasiak
tel. 
690820339 , 598132310, e-mail: t.lukasiak@debnicakaszubska.eu
sprawy dotyczące księgowości i sprawozdawczości budżetowej

Referat Finansowy

 • kier. ref. Magdalena Szerlowska
  tel. 
  690820311 , 598132311, e-mail: m.szerlowska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej dochodów, obsługa kasy , rozliczanie inkaso

 • podinsp. Paulina Sadowska
  tel. 
  690820335 , 598132308, e-mail: p.sadowska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące egzekucji należności podatkowych, umownych i opłat, zwrotu akcyzy

 • insp. Zdzisława Konopka
  tel. 
  690820334 , 598132308, e-mail: z.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące naliczenia, udzielania rat i ulg oraz umarzania podatków, zwrotu akcyzy

 • insp. Urszula Orzechowska-Duda
  tel. 
  690820327 , 598132328, e-mail: u.orzechowska-duda@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji i rozliczania podatku VAT

 • insp. Renata Paluch
  tel. 
  690820347598132319, e-mail: r.paluch@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące rozliczeń płacowych, rozliczanie inkaso

 • podinsp. Magdalena Walkowska-Pietrzak
  tel. 
  690820317 , 598132320, e-mail: m.walkowska-pietrzak@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące finasowania oświaty i księgowości budżetowej

 • podinsp. Agnieszka Kucharska
  tel. 598132316, e-mail: a.kucharska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej wydatków oraz majątku trwałego


 

 

Wytworzył:
Radosław Krawczyk
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2017-03-31 09:19:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-09-28 14:21:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957