☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacja Urzędu Gminy

Referat Administracyjny

 • kier. ref. Agnieszka Żukowska
  tel. 598132339, e-mail: a.zukowska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące min. organizacji pracy Urzędu Gminy

 • insp. Joanna Boroń
  tel. 588132333, e-mail: j.boron@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ochrony przyrody i zwierząt, rolnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska

 • insp. Karolina Danielewicz
  tel. 598132306, e-mail: kadry@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące kadr

 • insp. Emilia Szymaniuk
  tel. 598132301, e-mail: e.szymaniuk@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi organów gminy, wójta i rady gminy

 • insp. Daria Gomółka
  tel. 598132337, e-mail: d.gomolka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące gospodarki odpadami

 • insp. Maria Megger
  tel. 598132334 , email: m.megger@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące archiwum zakładowego

Referat Spraw Obywatelskich

 • kier. ref. Beata Matusik
  tel. 598132324, e-mail: obywatelski@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, spisu wyborców oraz organizacji
  wyborów i referendów

 • z-ca kier. USC Katarzyna Szczecina
  tel. 598132325, e-mail: k.szczecina@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące aktów stanu cywilnego, udzielania ślubów

 • insp. Sebastian Konopka
  tel. 598132312, e-mail: s.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnych, obrony cywilnej i zarządzania
  kryzysowego oraz sprawy wojskowe

 • insp. Danuta Fiedot
  tel. 598132334, e-mail: d.fiedot@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, informacji publicznej oraz zdrowia

 • insp. Kinga Trubicka-Czapka
  tel. 598132332, e-mail: a.mulyk@debnicakaszubska.eu / m.piechna@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami

 • podinsp. Agata Kowalko stanowisko ds. obsługi klienta
  tel. 598132300, email: informacja@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi klientów urzędu, prowadzenie biura podawczego i informacyjnego

Referat Gospodarowania Nieruchomościami

 • kier. ref. Paulina Korsak
  tel. 598132338, e-mail: p.korsak@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące drogownictwa i transportu

 • insp. Katarzyna Zakrzewska
  tel. 598132321, kom. 666366828, e-mail: nieruchomosci@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami

 • insp. Monika Żendarska
  tel. 598132322, e-mail: m.zendarska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji nieruchomości, podziałów, scalania i rozgraniczania działek,
  wywłaszczania, użytkowania wieczystego oraz opłat adiacenckich i planistycznych

 • insp. Michał Płaczek
  tel. 598132323, e-mail: m.placzek@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zarządzania lokalami i energią,

 • insp. Danuta Matyszewska
  tel. 598132313, e-mail: d.matyszewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące planowania przestrzennego, prawa wodnego, numeracji porządkowej budynków oraz infrastruktury technicznej,

Referat Projektów i Inwestycji

 • kier. ref. Marta Łomża – Duszny
  tel. 598132318, e-mail: inwestycje@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące nadzoru nad projektami inwestycyjnymi i społecznymi

 • insp. Aneta Chudy / insp. Anna Mułyk
  tel. 598132336, e-mail: a.chudy@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące pozyskiwania środków pozabudżetowych, koordynacja realizacji projektów
  społecznych

 • insp. Joanna Długoszewska
  tel. 598132307, e-mail: j.dlugoszewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące zamówień publicznych, zawieranych umów oraz rozliczenia projektów
  inwestycyjnych i społecznych

 • insp. Marek Rzepczyński
  tel. 598132329, e-mail: m.rzepczynski@debnickakaszubska.eu
  sprawy dotyczące realizacji inwestycji i współpracy z wykonawcami robót

 • insp. Jarosław Dremo
  tel. 598132331, e-mail: j.dremo@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące przygotowania projektowo – kosztorysowego inwestycji, koordynacji uzyskiwanych uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz sprawy budownictwa

Referat Finansowy

 • z-ca gł. księg. Teresa Łukasiak
  tel. 598132310, e-mail: t.lukasiak@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące księgowości i sprawozdawczości budżetowej

 • insp. Magdalena Szerlowska
  tel. 598132311, e-mail: m.szerlowska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej dochodów, obsługa kasy , rozliczanie inkaso

 • podinsp. Paulina Sadowska
  tel. 598132308, e-mail: e.dyjas@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące egzekucji należności podatkowych, umownych i opłat, zwrotu akcyzy

 • insp. Zdzisława Konopka
  tel. 598132308, e-mail: z.konopka@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące naliczenia, udzielania rat i ulg oraz umarzania podatków, zwrotu akcyzy

 • insp. Urszula Orzechowska-Duda
  tel. 598132328, e-mail: u.orzechowska-duda@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji i rozliczania podatku VAT

 • insp. Renata Paluch
  tel. 598132319, e-mail: j.antonowicz@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące rozliczeń płacowych


 • tel. 598132309, e-mail: i.mironczuk@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej wydatków, majątku trwałego, rozliczanie inkaso

 • podinsp. Magdalena Walkowska-Pietrzak
  tel. 598132320, e-mail: m.walkowska-pietrzak@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące finasowania oświaty i księgowości budżetowej

 • podinsp. Agnieszka Kucharska
  tel. 598132316, e-mail: a.kucharska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące ewidencji księgowej wydatków oraz majątku trwałego

Referat Gospodarczy

 • kier. autobusu Mirosław Świerczek, tel. 730820344

 • kierowca samochodu osobowego Mariusz Pruszak, tel. 730820355

 • robotnicy gospodarczy

Samodzielne stanowiska pracy

 • insp. Agata Wiśniewska
  tel. 598132315, e-mail: a.wisniewska@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące organizacji oświaty, funkcjonowania szkół i przedszkoli, dofinansowywania
  kształcenia młodocianych

 • informatyk urzędu Witold Mrówczyński
  tel. 598132314, e-mail: w.mrowczynski@debnicakaszubska.eu
  sprawy dotyczące obsługi informatycznej urzędu gminy

Wytworzył:
Radosław Krawczyk
(2017-04-12)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2017-04-12 08:33:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2021-01-17 18:39:20)
 
 
liczba odwiedzin: 3488873

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X