☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat o kontroli podatkowej * w zakresie podatku od nieruchomości

 

Komunikat

 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje, że w 2022 roku planowane jest przeprowadzenie kontroli podatkowej * w zakresie podatku od nieruchomości. Proszę o ponowną weryfikację złożonych dotychczas informacji na podatek od nieruchomości.

Weryfikując dane należy zwrócić uwagę na wykazaną powierzchnię użytkową posiadanych budynków, w tym:

  • budynków mieszkalnych, w których budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku lub ich części przed ostatecznym wykończeniem (art.
    6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
    Dz.U. z 2021 r. Poz.401,1558, 2192, 2290);

  • budynków pozostałych i domków letniskowych określonych uchwałą
    nr XXXVIII/277/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/getFile?id=392569

  • budynków lub części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku wystąpienia niezgodności należy złożyć korektę informacji na podatek od nieruchomości (druk IN-1) zgodnie ze stanem faktycznym.

Druk ,,informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1” oraz „załącznik do informacji o nieruchomościach I obiektach budowlanych ZIN-1” dostępne są:

https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 690 820 334 lub osobiście w Urzędzie Gminy w pok. nr 4.

Informuje się, że Wójt Gminy nie będzie podejmował kroków prawnych wobec podatników, którzy złożą stosowne korekty informacji IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych do dnia 31 marca 2022 r.

 

* przez kontrolę podatkową należy rozumieć kontrolę o której mowa w art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa ( t.j. z 2021 r.poz.1540 ze zm).

Wytworzył:
Wiesława Konopka
(2022-02-02)
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-02-02 22:36:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2022-02-02 22:37:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232131