☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Druki wniosków o zaświadczenia

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

WYDANIE  ZAŚWIADCZEŃ

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

II. SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

  1. Formularza wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, na parterze siedziby Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. księdza Antoniego Kani 16a
  2. Formularz wniosku można pobrać ze strony(http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

III. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

  1. Opłata skarbowa:  17 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy przedłożyć w momencie składania wniosku (cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
  2. opłatę skarbową można wnieść: w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska p. 3(parter), ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, lub na rachunek bankowy: BS w Ustce 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (w przypadku dopełnienia wszystkich formalności -art. 35§2 k.p.a.),

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWY:

Danuta Matyszewska insp. ds. gospodarki przestrzennej, pokój nr 19, (I piętro), tel.:690 820 341,

VII. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

 

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o braku mpzp 2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 40 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-25 17:59:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-26 11:42:13)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zaświadczenie o zgodności 2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 41 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-25 18:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zaświadczenie o rewit-2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 40 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-25 18:00:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zaświadczenie art. 217 KPA 2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 42 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-25 17:59:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wypis i wyrys ze studium 2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 49 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-25 17:59:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wypis i wyrys z mpzp 2023
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 48 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-25 17:59:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2023-01-26)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-01-16 10:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2023-01-26 08:55:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232131