I etap konkursu ofert na realizację zadania publicznego ...

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył I etap konkurs na dofinansowanie w I półroczu 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Dębnica Kaszubska.
Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 22 marca 2016 r. (wtorek) do godz. 15.00.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.
Materiały do pobrania:
Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 29.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia I etapu konkursu na realizację zadań publicznych
Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.)
Wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys (doc.)  

Wytworzył:
Anna Mułyk
(2016-02-29)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-02-29 19:05:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2016-02-29 19:07:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki