☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja ...

   Gmina Dębnica Kaszubska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Dębnica Kaszubska.
   Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 20.11.2015r. do 14.12.2015r. do godziny 15:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej RPO WP 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska w terminie 20.11.2015r. do 14.12.2015r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu w tutejszym Urzędzie). Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl w zakładce „Urząd Gminy- Ogłoszenia”.
   Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. (59) 8 131 623 fax: (59) 8 131 634, e-mail:
a.chudy@debnica.pl
 
Załączniki
 
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 667 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-12-15)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-12-15 11:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 1_Ogłoszenie o naborze partnera.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 245 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:12:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 2_Regulamin konkursu.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 277 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:12:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 3_ Oferta- wzór.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 72 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 4_Zarządzenie OG_117_2015.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 724 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:12:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 5_Zarządzenie OG_118_2015.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 12 MB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:12:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 6_Zarządzenie OG_121_2015.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-12-01)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-12-01 14:38:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku 7_Oferta- wzór zmiana z dnia 30_11_2015.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 43 KB
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-12-01)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-12-01 14:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:06:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2015-11-20 11:15:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645