☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Numeracja porządkowa

 Numeracja porządkowa nieruchomości

Wójt Gminy ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

1. Wniosek - do pobrania :

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres,
 • określenie przedmiotu wniosku,
 • informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków,


Załączniki:
kopia mapy: zasadniczej, katastralnej lub topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000

2. Miejsce złożenia wniosku:

 • pocztą: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a 76-248 Dębnica Kaszubska
 • osobiście: Sekretariat Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska– pokój Nr 11 w godzinach: w poniedziałek - 8.00-16.00 ,wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00-15.00

3. Miejsce rozpatrzenia wniosku:

 • Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 17 – podinspektor ds. ochrony przyrody Alicja Lichtensztein (tel. 59 81 32 321)

4. Opłaty:

 • nie pobiera się.

5. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.


6. Ważne:

 • Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 • Na w/w tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.


6. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. Z 2012 r., Nr 125, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2006r., Nr 225, poz.1635).

 

Wytworzył:
Alicja Lichtensztein
(2012-10-09)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-10-09 17:20:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-08-11 11:37:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232131