☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 26.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zmianami ).

Wpisy przedsiębiorców ( z wyłączeniem wykreślonych ) figurujące w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 31.12.2011 r. , zostały przekazane ( zmigrowane ) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu ( formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami oraz instrukacja jego wypełniania w załączeniu) w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. W przypadku wysłania wniosku listem poleconym własnoręczność podpisu musi być poświadczona przez notariusza.

Organ gminy po weryfikacji treści wniosku przekształca go na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia lub skorygowania wniosku termin powyższy biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku. Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG.

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne.


Sprawy z zakresu wpisu do CEIDG załatwia inspektor ds. działalności gospodarczej Urzędu Gminy (pokój nr 30), tel. 598132316.

 

Załączniki

plik pdf - CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.pdf	CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.pdf
(97.33 KB)
Wytworzył:
Danuta Fiedot
(2015-03-17)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2015-03-17 09:11:15)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 z dnia 08.01.2015 r.pdf Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 z dnia 08.01.2015 r.pdf
(120.54 KB)
Wytworzył:
Danuta Fiedot
(2015-03-17)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2015-03-17 09:11:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Danuta Fiedot
(2012-08-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2012-08-31 12:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2012-08-31 12:11:57)
 
 
ilość odwiedzin: 2807473

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X