☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Symbol:
GN

Wydział:
Stanowisko ds.gospodarki nieruchomościami

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa - 10 zł.
(na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje w terminie 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Monika Żendarska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami; pok. nr. 17, tel. 0-59 8132321

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.

Uwagi:
Sposób załatwienia sprawy :
1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska


Dokumenty:

  •   Wniosek - druk do pobrania Wymagany
  •   Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej Wymagany (z ostatnich 3 miesięcy).
  •   Aktualny wypis z rejestru gruntów. Wymagany

 

Wytworzył:
Monika Żendarska
(2013-02-12)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2013-02-12 10:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2013-02-12 11:59:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645