☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • kserokopia odpisu księgi wieczystej,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • wykaz zmian gruntowych;
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 • mapę z projektem podziału.

2. Miejsce złożenia wniosku:

 • pocztą: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a 76-248 Dębnica Kaszubska
 • osobiście: Sekretariat Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska – pokój Nr 11 w godzinach:  w poniedziałek – 8.00-16.00; wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00-15.00

3.  Miejsce rozpatrzenia wniosku:

 • Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 17 – podinspektor ds. ochrony przyrody Alicja Lichtensztein

4. Opłaty:

 • nie pobiera się.

5. Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 • decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • do 2-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

7. Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
 • Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2006r., Nr 225, poz.1635).
   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-12-19 14:59:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2012-12-19 15:05:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645