☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie wypisów i wyrysów

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

WYDANIE  WYPISÓW I WYRYSÓW
ZE STUDIUM LUB PLANU MIEJSCOWEGO

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

art. 30 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami).

II. SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

  1. Formularza wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, na parterze siedziby Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. księdza Antoniego Kani 16a.
  2. Formularz wniosku można pobrać z załączników poniżej.
  3. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta .

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu

IV. OPŁATY:

 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).:

  1. opłata skarbowa za wypis – do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron 50 zł;
  2. opłata skarbowa za wyrys – 20 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 nie więcej niż 200 zł;
  3. opłatę skarbową można wnieść: w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska p. 3(parter), ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, lub na rachunek bankowy: BS w Ustce 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, (w przypadku dopełnienia wszystkich formalności(art. 35§2 k.p.a.),

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWY:

Danuta Matyszewska insp. ds. gospodarki przestrzennej, pokój nr 26, (II piętro),  tel.: 059 81 32 313,

VIII. UWAGI:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dębnica Kaszubska dostępne są w Systemie Informacji Przestrzennej http://debnicakaszubska.e-mapa.net/

 

 

Załączniki 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wypis i wyrys ze studium
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 46 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2018-06-14)
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2018-06-14 13:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wypis i wyrys z planu miejscowego
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 48 KB
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2018-06-14)
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2018-06-14 13:47:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-19 08:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróblewski Marek
(2018-06-15 12:52:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645