Skarbnik Gminy

Funkcję sprawuje Renata Protasewicz

tel: 690820322

email skarbnik@debnicakaszubska.eu
pokój nr 11

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

  1. opracowywanie projektu budżetu oraz prowadzenie jego realizacji,
  2. dokonywanie analiz wykonania budżetu i funkcji sprawozdawczych,
  3. dokonywanie kontroli finansowej oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
  4. piecza nad inwentaryzacją i ubezpieczaniem mienia komunalnego,
  5. realizowanie zadań określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie
  6. o rachunkowości oraz w ustawach z zakresu prawa podatkowego,
  7. realizowanie zadań określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nadzorowanie sposobu udzielania dotacji dla organizacji pożytku publicznego,

Skarbnik Gminy nadzoruje pracę Referatu Finansowego i Stanowisko Z-cy Głównego Księgowego

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-08 11:32:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Rabenda
(2022-06-20 15:35:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki