Kierownictwo Urzędu - Zastępca Wójta

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Karol Żukowski

Tel: 
730820351

email: k.zukowski@debnicakaszubska.eu lub zastepcawojta@debnicakaszubska.eu

pokój nr 10
 

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:
    1) zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;
    2) koordynowanie działań w zakresie inwestycji, utrzymania zimowego dróg, organizowania transportu przez Gminę;
    3) nadzorowanie na terenie Gminy realizacji prac gospodarczych i porządkowych;
    4) koordynowanie działań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych;
    5) współudział przy organizowaniu gminnych uroczystości i imprez masowych.

Zastępca Wójta nadzoruje pracę:
    1) Referatu Gospodarowania Nieruchomościami;
    2) Referatu Projektów i Inwestycji;
    3) Referatu Gospodarczego

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Karolina Danielewicz
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-08 11:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2021-09-02 11:53:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki