Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022 -2030

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022 -2030

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska. Mieszkańcy oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mieli sposobność przekazać swoje uwagi względem treści konsultowanego dokumentu.

Konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu rozpoczęły się 9 kwietnia 2022 r. i trwały do 16 maja 2022 r.  W tym czasie można było zapoznać się z dokumentem i przekazać uwagi pisemnie – za pośrednictwem formularza lub ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych.

W czasie trwania konsultacji społecznych gdańszczanie przekazali 11 uwag. Te, które rozpatrzono pozytywnie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, które szczegółowo odnoszą się do poszczególnych uwag i uzasadniają ich rozstrzygnięcie.

Celem konsultacji było zebranie uwag i propozycji do zapisów projektu Strategii, który został sporządzony na podstawie wniosków z diagnozy opracowanej na potrzeby procesu opracowania Strategii, wyników ankiety skierowanej do mieszkańców, efektów prac warsztatowych z mieszkańcami przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. oraz analiz wytycznych strategicznych dokumentów ponadlokalnych, krajowych oraz unijnych. Strategia uwzględnia również treść i dorobek dotychczas obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy Dębnica Kaszubska.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

Dokumenty do pobrania

Wytworzył:
Agnieszka Żukowska
(2022-06-23)
Udostępnił:
Artur Rabenda
(2022-06-23 07:09:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Rabenda
(2022-06-23 07:10:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki