☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Szanowni Państwo
W związku ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka  na lata 2022 - 2030" Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wraz z Prezydentem Miasta Słupska oraz pozostałymi partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, Gmina Ustka, i Gminą Damnica zapraszają do udziału w konsultacji projektu dokumentu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30).
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
    • Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
    • Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
    • Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
    • Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
    • Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
    • Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
    • Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
    • Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
3) na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: mofslupsk@um.slupsk.pl.
4) w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_oos_mof_slupsk-ustka
Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 21.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.

Do pobrania:

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Anna Mułyk
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 07:32:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Anna Mułyk
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 07:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Obwieszczenie Prezydenta.odt
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 8 KB
Wytworzył:
Anna Mułyk
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 07:32:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Fomularz_konsultacyjny.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 62 KB
Wytworzył:
Anna Mułyk
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 07:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Mułyk
(2022-04-19)
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 07:34:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 10:03:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 231939