☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia kwietnia 2019 r.

 

W sprawie: konsultacji zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na piśmie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Przedmiotem konsultacji jest zmiana Rocznego Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. 

Opinie i uwagi należy przedkładać: od dnia 23 kwietnia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku

  1. osobiście w UG pok. nr 6 – w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej 

  2. drogą elektroniczną na adres m.piechna@debnicakaszubska.eu 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą wyrażenia pisemnej opinii

Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone: 

1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej 

2. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 

Treść sprostowania - W projekcie uchwały znajdują się omyłkowo blednę kwoty było "...przyznając środki finansowe w wysokości 339 355,00 zł w2019 roku, z podziałem na - 189 355,00 zł -wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz między narodowym w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycja...", powinno być ...przyznając środki finansowe w wysokości 344 845,00 zł w2019 roku, z podziałem na - 194 845,00 zł -wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz między narodowym w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycja...".

 

Załączniki


 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt uchwały.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 105 KB
Wytworzył:
Monika Piechna
(2019-05-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-05-23 14:15:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt Uchwały z błędem.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 66 KB
Wytworzył:
Monika Piechna
(2019-04-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-04-23 14:49:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-05-23 14:14:42)
Wytworzył:
Monika Piechna
(2019-04-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-04-23 14:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-05-23 14:12:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 231939