☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywny zakup i dostawę ...

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie sukcesywnej dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro.

 

SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA

 

  1. artykułów ogólnospożywczych

  2. nabiału - mleka i przetworów mlecznych

  3. mięsa, drobiu i wędlin

  4. warzyw, owoców i kiszonek

  5. wyrobów piekarskich

  6. jaj

  7. ryb - makreli wędzonej

 

dla Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej.

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej

Ul. Ks. Antoniego Kani 53, Tel/fax: 59/8131358

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa w/w produktów dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Antoniego Kani 53 w zakresie określonym w SIWZ wraz załącznikami. Szacunkowe ilości określa załącznik nr 1b do SIWZ.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia w sprawach opisu proceduralnych przedmiotu zamówienia - Panią Izabelę Wójciak tel. 59/8131358

Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem :

Zakup i sukcesywna dostawa dla

Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej

oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz z dopiskiem „Nie otwierać przed 31.07.2019 r. godz. 10.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębnica Kaszubska nie później niż do dnia 31.07.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty do godz. 10.00.

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę produktów do Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Wójciak Izabela
(2019-08-12)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-08-12 10:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 818 KB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-08-02)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-08-02 10:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zaproszenie 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 803 KB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - art.ogólnospożywcze 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:22:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - jaja 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 12 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - nabiał 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - pieczywo 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 13 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:20:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - ryba 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - warzywa i owoce 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 13 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:18:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - wędliny 19-20.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 MB
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:18:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:30:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645