Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Na podstawie art.78 c ust. 3 pkt 2 , w związku z art.89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 roku poz.1943 z póź. zm.) Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza:            

1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli   wynosi  9.431,34 zł ( miesięcznie 785,95 zł) .
2.Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębnica Kaszubska w roku 2017 wynosi 187.
3.Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębnica Kaszubska w roku 2017 wynosi 2,67.


Dębnica Kaszubska 31.10.2017r.    

Wytworzył:
Jadwiga Dołżycka
(2017-10-31)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2017-10-31 09:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2017-10-31 11:31:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki