☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie I etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Ogłoszenie I etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 1817) i XXI/170/2016 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2017 rok, ogłoszono I etap konkursu na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 6 lutego 2016 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

Wytworzył:
Anna Mułyk
(2017-01-18)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2017-01-18 14:11:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2017-01-18 14:12:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645