☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie II etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Ogłoszenie II etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015, poz. 1777) i XI/69/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok, ogłoszono II etap konkursu na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:
Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 14.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia II etapu konkursu na realizację zadań publicznych
Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.)
Wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys (doc.)

Wytworzył:
Anna Mułyk
(2016-07-15)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-07-15 08:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2016-07-15 09:04:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 231939