II etap konkurs na dofinansowanie w II półroczu 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w Gminie Dębnica Kaszubska.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) i uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na lata 2015-2018, ogłoszono II etap konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 24 lipca 2015 r. (piątek) do godz. 13.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w załącznikach.

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zarządzenie Nr OG/64/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia II etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 201 KB
Wytworzył:
Teresa Kozdroń-Kołacka
(2015-07-03)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-07-03 12:33:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 96 KB
Wytworzył:
Anna Wyszecka
(2015-07-03)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-07-03 12:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys (doc.)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 58 KB
Wytworzył:
Anna Wyszecka
(2015-07-03)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-07-03 12:40:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Wyszecka
(2015-07-03)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2015-07-03 12:38:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2015-07-03 13:05:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki