☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Gminy Dębnica Kaszubska

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozgraniczenia

 Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomościma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów granicznych i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • wypis z rejestrów gruntów (dla działek rozgraniczanych i sąsiednich),
 • mapa ewidencyjna,
 • upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,
 • Po otrzymaniu postanowienia operat rozgraniczeniowy przyjęty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

2. Miejsce złożenia wniosku:

 • pocztą: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a 76-248 Dębnica Kaszubska
 • osobiście: Sekretariat Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska– pokój Nr 11 w godzinach: w poniedziałek - 8.00-16.00 , wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00-15.00

 

3.  Miejsce rozpatrzenia wniosku:

 • Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 17 – podinspektor ds. ochrony przyrody Alicja Lichtensztein)

4. Opłaty:

 • nie pobiera się.

5. Sposób załatwienia sprawy:

 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczającego,
 • Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości lub umorzenie postępowania rozgraniczającego.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • do 2-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

7. Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania nie służy zażalenie;
 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie 2a ).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 • Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. 

 

7. Podstawa prawna 

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Z 1999 r., Nr 45, poz. 453)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 
Wytworzył:
Alicja Lichtensztein
(2012-10-02)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-10-02 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2013-02-12 11:07:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 232645