☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu drogowego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19, poz. 115, ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98, poz. 1071, ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43, poz. 430, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia lokalizacji zjazdu z drogi gminnej publicznej bądź wewnętrznej (formularz wniosku dostępny w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska - pokój nr 4 lub w Internecie na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska),

 • mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 lub 1: 1000 z naniesioną lokalizacją zjazdu – 2 egz.,

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego

 • pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor –1 egz..

 

Opłaty:

 • 17 zł – z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor,

Jednostka odpowiedzialna:

Podinspektor ds. zarządzania projektami i drogownictwem – Sebastian Konopka, pokój numer 4.

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzje zezwalającą na lokalizację zjazdu drogowego wnioskodawcy i stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

 • mapki stanowiące załącznik do wniosku są do uzyskania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego ul. Szarych Szeregów 14, parter,

 • wnioski przyjmowane są w sekretariacie pokój nr 10,

 • decyzję można odebrać osobiście w urzędzie – pokój nr 4 lub otrzymać pocztą (decyduje zainteresowany),

 • w przypadku niepełnych informacji lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,

 • w wypadku zjazdu z drogi wewnętrznej na działkę - uzgodnienie zostanie wydane w formie pisemnego uzgodnienia (mapy sytuacyjno - wysokościowe są również wymagane),

 • wykaz gminnych dróg publicznych dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,

 • utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Załączniki
 

plik pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu drogowego.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu drogowego.pdf
(132.7 KB)
Wytworzył:
Sebastian Konopka
(2016-03-18)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2016-03-18 13:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sebastian Konopka
(2012-08-31)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2012-08-31 14:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2016-03-18 13:44:52)
 
 
ilość odwiedzin: 2486999

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X