☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Herb Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Piątek 19.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opis postępowania przy powstaniu szkód łowieckich

 

  1. W terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub terminie 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie właściwe terytorialnie koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń (lista kół dostępna na stronie internetowej urzędu) o wystąpieniu szkody.
  2. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin, zawiadamiać o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem (za porozumieniem stron w terminie krótszym). Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. Z wykonanych czynności sporządzany jest protokół. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik.
  3. Ostatecznego szacowania szkody oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy albo płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego szacowania szkód. Na żądanie jednej ze stron może w nich uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
  4. Podpisanie protokołu bez wniesienia zastrzeżeń oznacza zgodę na wyliczoną wysokość odszkodowania. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania należy dopilnować by było to napisane w podpisywanym protokole.
  5. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody).
  6. W przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, poszkodowany może zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. Nie zawarcie ugody lub porozumienia podczas przeprowadzonych mediacji, pozwala na wystąpienie na drogę sądową.

 Załączniki

plik pdf - Zgłoszenie szkody w uprawach -Koło łowieckie Zgłoszenie szkody w uprawach -Koło łowieckie "Knieja".pdf
(277.43 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Informacja - Koło łowieckie Daniel.pdf Informacja - Koło łowieckie Daniel.pdf
(592.9 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:39:27)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Wykaz Kół Łowieckich.pdf Wykaz Kół Łowieckich.pdf
(42.58 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 11:34:26)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Uchwała Nr 1057/XLI/09.pdf Uchwała Nr 1057/XLI/09.pdf
(121.82 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Rozporządzenie Ministra Środowiska.pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska.pdf
(47.28 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:39:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wioletta Stenka
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-21 10:33:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2012-04-04 08:53:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2264092

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X