Rejestry prowadzone w USC

Z-ca kierownika USC – Katarzyna Szczecina (pokój nr 6).

Prowadzi rejestry:

- rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

- rejestr akt stanu cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny),

- rejestr zmiany imion i nazwisk,

- rejestr upoważnień Kierownika USC.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-11 20:03:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2012-03-28 11:07:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki