Rejestry prowadzone przez pracownika ds. planowania przestrzennego

Stanowisko ds. planowania przestrzennego – Danuta Matyszewska (pokój nr 4).

Prowadzi rejestry/ewidencje:

- rejestr planów miejscowych,

- rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

- rejestr wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.

- gminną ewidencję zabytków.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-11 19:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-07-24 13:36:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki