Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze wzrostem wykrytych zachorowań koronawirusem na terenie powiatu słupskiego oraz Gminy Dębnica Kaszubska oraz kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, chciałybyśmy Państwa poinformować o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska wprowadzonych do odwołania.

Do niezbędnego minimum ograniczamy możliwość poruszania się petentów po budynku Urzędu Gminy.

W budynku Urzędu obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać w pierwszej kolejności telefonicznie (59 8131 623), korespondencyjnie, e-mailowo (skrzynka ogólna: informacja@debnicakaszubska.eu - kliknięcie linku spowoduje uruchomienie domyślnego programu pocztowego) lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (osoby posiadające profil zaufany).

  Od dnia 12 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy obsługiwał będzie mieszkańców po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem.

W celu ułatwienia kontaktów z mieszkańcami Gminy w sprawach urzędowych przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy codziennie w godzinach funkcjonowania urzędu uruchomiona zostanie skrzynka umożliwiająca pozostawianie korespondencji niewymagające potwierdzenia odbioru.

Proszę także o przestrzeganie wprowadzonych zaleceń oraz poinformowanie o nich osoby z najbliższego otoczenia. Od tego jak się będziemy w tym trudnym czasie zachowywać może zależeć los nas wszystkich.

Szanowni Państwo, pamiętajmy, że od nas wszystkich zależy jak przeżyjemy ten trudny czas. Proszę, wspierajmy się wzajemnie i bądźmy wyrozumiali oraz otwarci na potrzeby drugiego człowieka. 

Przypominam, że Urząd Gminy oraz wszystkie nasze jednostki organizacyjne są do Państwa dyspozycji.

 

Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska dostępnych w godzinach funkcjonowania urzędu.

 

Lp.

Stanowisko

Nr telefonu

1

ds. systemu oświaty

59 813 23 15

2

ds. księgowości oświatowej

59 813 23 20

3

ds. obrotu nieruchomościami

59 813 23 21

4

ds. zarządzania lokalami i energią

59 813 23 23

5

ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

59 813 23 22

6

ds. księgowości podatkowej

59 813 23 11

7

ds. księgowości budżetowej

59 813 23 11

8

ds. ewidencji i rozliczeń podatków VAT

59 813 23 28

9

ds. obsługi organów gminy

59 813 23 01

10

ds. bezpieczeństwa publicznego

59 813 23 12, 732 948 699

11

ds. sektora społecznego

59 813 23 32, 730 820 307

12

ds. egzekucji należności

59 813 23 08

13

ds. sektora gospodarczego

59 813 23 34

14

ds. kadrowych

59 813 23 06

15

Zastępca Kierownika USC

59 813 23 23

16

Zastępca głównego księgowego

59 813 23 10

17

Skarbnik Gminy

59 813 23 05

18

ds. realizacji i utrzymania inwestycji

59 813 23 29

19

ds. budownictwa i przygotowania inwestycji

59 813 23 31

20

Kierownik Referatu Projektów i Inwestycji (nadzór inwestycyjny)

59 813 23 18

21

Kierownik Referatu Administracyjnego (sprawy organizacyjne)

59 813 23 18, 730 820 909,

22

ds. gospodarki przestrzennej

59 813 23 13

23

Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami ( transport i drogownictwo)

59 813 23 38 sł 608 736 442

24

Informatyk urzędu

59 813 23 14

25

ds. ochrony przyrody

59 813 23 33

26

ds. gospodarki odpadami

59 813 23 37

27

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności)

59 813 23 24

28

ds. zamówienia publiczne i rozliczanie inwestycji

59 813 23 07

29

ds. wymiaru podatków i opłat

59 813 23 08

30

ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

59 813 23 19

 

Wytworzył:
Agnieszka Żukowska
(2020-10-11)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2020-10-12 09:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-11-02 08:21:07)