Deklaracja o wysokości opłaty

Instrukcja przesyłania drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania opadami komunalnymi.

1. Wydrukuj, wypełnij i zeskanuj do pliku w formacie pdf lub jpg deklarację pobraną z załącznika poniżej.

2. Wypełnij formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem ( do wypełnienia formularza niezbędne jest założenie konta w serwisie ePUAP oraz posiadanie aktywnego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego)

3. Załącz do wypełnionego formularza zeskanowany plik ( pliki ) deklaracji.

4. Podpisz wysyłany formularz za pomocą aktywnego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

5. System elektronicznego obiegu dokumentów Urzędu Gminy automatycznie potwierdzi odebranie wysłanego formularza.

Załączniki

Wytworzył:
Katarzyna Zakrzewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-31 13:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-08-22 14:37:23)