Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Z TERENU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje się, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przyjmowany jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dębnicy Kaszubskiej, przy ul. Przemysłowej 1. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczny na terenie Gminy Dębnica Kaszubska prowadzona jest również 2 razy w roku przez firmę wyłonioną w przetargu, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. podmiotem tym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk.

Wytworzył:
Katarzyna Zakrzewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-31 13:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-08-22 14:37:23)