Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

Rok  16 lipca 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 16 lipca 2020r.
Wymagany 50 50 50 45 45 40 40 35
Osiągnięty przez Gminę Dębnica Kaszubska 55,56 65,94 71,39 0,0 22 27    

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (%)

 

Rok  2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Wymagany 12 14 16 18 20 30 40 50
Osiągnięty przez Gminę Dębnica Kaszubska 17,52 35,48 38,35 42,58 35 39    

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

 

Rok  2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Wymagany 36 38 40 42 45 50 60 70
Osiągnięty przez Gminę Dębnica Kaszubska 0 96,70 79,45 68,86 39 51    

 

Wytworzył:
Katarzyna Zakrzewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-31 13:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2019-08-22 14:37:23)