Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U  NR  GN.6840.25.2014

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z póź. zm. ), §3, §6 i §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska OG/320/2014 z dnia 1.08.2014 w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobów mienia komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska do sprzedaży.

 

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyniku przetargu.pdf
(23 KB)
Wytworzył:
Monika Żendarska
(2014-12-22)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2014-12-22 11:57:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OGŁOSZENIE.pdf
(88 KB)
Wytworzył:
Monika Żendarska
(2014-10-02)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2014-10-02 14:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ZAŁ NR 1.pdf
(42 KB)
Wytworzył:
Monika Żendarska
(2014-10-02)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2014-10-02 14:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ZAŁ NR 2.pdf
(46 KB)
Wytworzył:
Monika Żendarska
(2014-10-02)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2014-10-02 14:22:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Monika Żendarska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2014-10-02 14:17:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2018-01-30 19:06:30)