Dane adresowe ZGK

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o.

  ul. Przemysłowa 1

  76-248 Dębnica Kaszubska

 
 

ZGK Dębnica kaszubska

 

Kontakt:

Sekretariat:
tel.:(59) 813 12 11
fax.:(59) 844 54 22
Dział techniczny:
tel.:(59) 844 54 28
tel.:(59) 844 54 25
Dział księgowości:
tel. (59) 844 54 29
Dział rozliczeń "woda, ścieki":
tel.:(59) 844 54 27

e-mail: sekretariat@zgkdebnicakaszubska.pl

 

NIP 839 308 76 10 REGON 220752445

KRS 0000332067

   

Opłaty

Opłaty za dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków :

  • przelewem na rachunek bankowy 17 9315 0004 0060 0587 2000 0010
  • uprawnionemu inkasentowi

Zgłaszanie awarii:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 pod nr tel. (59)8131211
  • po godz. 15, w soboty, niedziele i święta pod nr tel. (59)8445426 lub 508 923 803

 


   

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 

Dnia drugiego marca dwa tysiące dziewiątego (02.03.2009) roku Eugeniusz Dańczak - Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wykonując postanowienia uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku - w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wójt Gminy Dębnica Kaszubska oraz uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XXW151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku i w celu zawiązania jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gminy Dębnica Kaszubska, w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku - o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz na podstawie art 151 i następnych Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zmianami),zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Dębnicy Kaszubskiej.

 
 

- Spółka działa po firmą: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka może używać w obrocie skrót firmy w brzmieniu: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
- Siedzibą Spółki jest miejscowość Dębnica Kaszubska.
- Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej po 300.00 zł (słownie: trzysta złotych) każdy.
- Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
- Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 
- Udziały w kapitale zakładowym Spółki mngą być pokrywane wkładem pieniężnym lub rzeczowym

 

 

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Akt założycielski Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-11 20:58:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Akt notarialny Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 139 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-11 20:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Paula Kowalewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-11 20:54:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-07-13 12:58:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki