☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

 

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

Zasady wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki, określa ustawa z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, z późn. zm.).

Wpisy przedsiębiorców ( z wyłączeniem wykreślonych ) figurujące w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 31.12.2011 r., zostały przekazane ( zmigrowane ) do CEIDG.
Wniosek o wpis do CEIDG przekazywany jest do CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej CEIDG. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu ( CEIDG-1) w postaci papierowej w wybranym urzędzie gminy osobiście albo wysłany przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy. W przypadku wysłania wniosku przesyłką rejestrowaną własnoręczność podpisu musi być poświadczona przez notariusza.

Organ gminy po weryfikacji treści wniosku przekształca go na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia lub skorygowania wniosku termin powyższy biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku. Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG.

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne.

Sprawy z zakresu wpisu do CEIDG załatwia inspektor ds. współpracy z sektorem gospodarczym Urzędu Gminy (pokój nr 2), tel. 598132334.

 

Formularze i instrukcje – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Wytworzył:
Danuta Fiedot
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2012-08-31 12:04:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957