☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Symbol:
GN

Wydział:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Podstawa prawna:
Dział II : rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:
Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy,
Odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.


Jednostka odpowiadająca:
Monika Żendarska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami; pok. nr. 17, tel. 0-59 8132321

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego , gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 

Uwagi:
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości Rady Gminy Dębnica Kaszubska. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.


Dokumenty

  • wniosek wskazując teren Wymagany
  • mapa geodezyjna nieruchomości Wymagany
  • dokument potwierdzający możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Wymagany

 

Wytworzył:
Monika Żendarska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-07-15 10:13:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957