☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Symbol:
GN

Wydział:
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Podstawa prawna:
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651)
2. Art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


Opłaty:
Wniosek zwolniony od opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy


Termin odpowiedzi:
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia i wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.


Jednostka odpowiadająca:
Monika Żendarska - Inspektor ds gospodarki nieruchomościami; pok. nr. 17, tel. 0-59 8132 321

 

Uwagi:
Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę powinien określać powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie.

 

Wytworzył:
Monika Żendarska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-07-15 10:13:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957