Wójt Gminy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
 

Iwona Warkocka

 Ślubowanie złożyła

19 listopada 2018 r.


tel: 59 8131623
email wojt@debnicakaszubska.eu
pokój nr 10

Zadania i kompetencje Wójta:

1. Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy .
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa.   

3. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz .
4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy .
5. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Wójt może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzenia.
7. Wójt składa oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem .
8. Wójt Gminy udziela pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej do jednoosobowego działania.
9. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu gminy. Wójt Gminy odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową gminy .
10. Wójt Gminy wykonuje  zadania Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz podejmuje czynności niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Wójt Gminy nadzoruje Referat Spraw Obywatelskich,Referat Projektów i Inwestycji, Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2011-12-01 11:55:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2021-08-27 09:58:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki