Modernizacja instalacji co i cwu w Zespole Szkół w Motarzynie, Gmina Dębnica Kaszubska

 

Zamawiający:

Gmina Dębnica Kaszubska

Tytuł przetargu:      

Modernizacja instalacji co i cwu w Zespole Szkół w Motarzynie, Gmina Dębnica Kaszubska

Tryb zamówienia:   

Podstawowy

Warunki: 

Zgodnie z ogłoszeniem  

Termin wykonania zamówienia 

60 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna

Joanna Długoszewska

Miejsce składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a03f07ba-133c-401b-a990-152ebffd5484

Oferty można składać do: 

2.06.2021r., godz. 10:00

Kryteria wyboru: 

Cena  - 60,00,  Okres gwarancji  - 40,00

 

UWAGA - poniżej znajdują się linki do załączników -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików pdf , plików tekstowych , plików archiwów lub obrazów.

Załączniki

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyniku postępowania.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 239 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-06-24 16:49:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 162 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-06-02 14:41:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja dot. sfinansowania zamówienia.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 158 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-06-01 14:49:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapotrzebowanie na energię.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 919 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-21 13:32:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania i odpowiedzi 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 194 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-21 13:30:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 111 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 374 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 1 - Formularz oferty.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 156 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 155 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 151 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków podmiotu udostępniającego.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 152 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 5 - Oświadczenie dot. wykluczenia podpiotu udostępniającego.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 150 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 6 - Wzór umowy.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 246 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 7 - Wykaz robót .doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 138 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 8 - Wykaz osób.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 139 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 9 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 155 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 10.1 - Projekt budowlano wykonawczy.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 10.2 - Przedmiar.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 192 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 10.3 - STWIORB.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 295 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:19:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
(2021-05-18)
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:30:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-18 11:35:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki