Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Mielno

 

Zamawiający:

Gmina Dębnica Kaszubska

Tytuł przetargu:      

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi w miejscowości Mielno, Gmina Dębnica Kaszubska

Tryb zamówienia:   

Podstawowy

Warunki: 

Zgodnie z ogłoszeniem  

Termin wykonania zamówienia 

3 miesiące od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna

Joanna Długoszewska

Miejsce składania ofert:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/025c7853-c332-4f60-b0ba-a4f06de89a02

Oferty można składać do: 

14.05.2021r., godz. 10:00

Kryteria wyboru: 

Cena  - 60,00,  Doświadczenie projektanta branży drogowej - 40,00

 

UWAGA - poniżej znajdują się linki do załączników -  kliknięcie linku spowoduje otwarcie pliku w domyślnej przeglądarce plików pdf , plików tekstowych , plików archiwów lub obrazów.

Załączniki

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o unieważnieniu postępowania 2021-05-18
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 184 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
(2021-05-18)
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-19 10:58:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-17 16:13:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja dot. sfinansowania zamówienia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 86 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-13 14:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 109 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:14:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 322 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:14:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 1 - Formularz oferty.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 63 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:14:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 62 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 62 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:14:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków podmiotu udostępniającego.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 90 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:14:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 5 - Oświadczenie dot. wykluczenia podpiotu udostępniającego.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 92 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:13:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 6 - Wzór umowy.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 169 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:13:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 7 - Wykaz osób .doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 79 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 61 KB
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:13:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
(2021-05-04)
Udostępnił:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2021-05-04 14:50:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki