☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do złożenia ofert na sukcesywny zakup i dostawę ...

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie sukcesywnej dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro.

 

SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA

 

  1. artykułów ogólnospożywczych

  2. nabiału - mleka i przetworów mlecznych

  3. mięsa, drobiu i wędlin

  4. warzyw, owoców i kiszonek

  5. wyrobów piekarskich

  6. jaj

  7. ryb - makreli wędzonej

 

dla Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej.

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej

Ul. Ks. Antoniego Kani 53, Tel/fax: 59/8131358

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa w/w produktów dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Antoniego Kani 53 w zakresie określonym w SIWZ wraz załącznikami. Szacunkowe ilości określa załącznik nr 1b do SIWZ.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia w sprawach opisu proceduralnych przedmiotu zamówienia - Panią Izabelę Wójciak tel. 59/8131358

Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem :

Zakup i sukcesywna dostawa dla

Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej

oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz z dopiskiem „Nie otwierać przed 31.07.2019 r. godz. 10.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębnica Kaszubska nie później niż do dnia 31.07.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty do godz. 10.00.

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywną dostawę produktów do Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej.
(1 MB)
Wytworzył:
Wójciak Izabela
(2019-08-12)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-08-12 10:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert.pdf
(818 KB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-08-02)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-08-02 10:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zaproszenie 19-20.pdf
(803 KB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - art.ogólnospożywcze 19-20.pdf
(15 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:22:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - jaja 19-20.pdf
(12 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - nabiał 19-20.pdf
(14 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:20:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - pieczywo 19-20.pdf
(13 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:20:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - ryba 19-20.pdf
(14 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:19:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - warzywa i owoce 19-20.pdf
(13 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:18:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie - wędliny 19-20.pdf
(14 MB)
Wytworzył:
Wójciak Iza
(2019-07-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2019-07-23 09:18:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Wójciak Iza
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-12-12 14:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2021-07-21 12:55:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957