Budowa przystani kajakowych - Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Słupią przez Równinę Słupską

Zamawiający: 

Gmina Dębnica Kaszubska

Tytuł przetargu:      

Budowa przystani kajakowych - Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską

Tryb zamówienia:   

Przetarg nieograniczony 

Warunki: 

Zgodnie z ogłoszeniem  

Termin wykonania zamówienia 

20.11.2018 r.

Osoba odpowiedzialna: 

Joanna Długoszewska

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

Oferty można składać do: 

30 sierpnia 2018 r., godz. 10:00

Kryteria wyboru: 

Cena – waga kryterium 60%, Okres gwarancji - waga kryterium 40%

Załączniki

 
Wytworzył:
Joanna Krajewska
(2018-08-14)
Udostępnił:
Wróblewski Marek
(2018-08-14 15:32:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróblewski Marek
(2018-08-14 15:36:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki