Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. - przeznaczonego dla pojazdów Zakładu

Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska

Tytuł przetargu:      

Dostawa oleju napędowego do zbiornika umiejscowionego na terenie ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. - przeznaczonego dla pojazdów Zakładu

Tryb zamówienia:   

Przetarg nieograniczony 

Warunki: 

Zgodnie z ogłoszeniem  

Termin wykonania zamówienia 

24 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty i ilości litrów będącej wartością umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, w zależności która z przesłanek wystąpi wcześniej

Osoba odpowiedzialna: 

Łukasz Łakota

Miejsce składania ofert: 

W sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska

Oferty można składać do: 

10.08.2018r. godz 10:00

Kryteria wyboru: 

Cena - 100%

Załączniki

 
Wytworzył:
Łukasz Łakota
(2018-07-19)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-07-19 13:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wróblewski Marek
(2018-07-31 12:50:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki