Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (IV postępowanie).

Zamawiający: 

Gmina Dębnica Kaszubska,

Tytuł przetargu:      

Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (IV postępowanie)

Tryb zamówienia:   

Przetarg nieograniczony 

Warunki: 

Zgodnie z ogłoszeniem  

Termin wykonania zamówienia 

Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń w zakresie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych: w terminie do dnia 28 września 2018 r., wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych: w terminie do dnia 26 listopada 2018r.;

Osoba odpowiedzialna: 

Joanna Długoszewska

Miejsce składania ofert: 

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a,
76-248 Dębnica Kaszubska 

Oferty można składać do: 

31 lipca 2018 r., godz. 10:00

Kryteria wyboru: 

Cena   - 60,00,

Okres gwarancji - 40,00

Załączniki

 
Wytworzył:
Joanna Długoszewska
(2018-07-16)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-07-16 14:56:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2018-07-16 14:58:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki