☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Druki wniosków o zaświadczenia

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

WYDANIE  ZAŚWIADCZEŃ

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).

II. SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

  1. Formularza wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, na parterze siedziby Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. księdza Antoniego Kani 16a
  2. Formularz wniosku można pobrać ze strony(http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

III. OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami).

  1. Opłata skarbowa:  17 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy przedłożyć w momencie składania wniosku (cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
  2. opłatę skarbową można wnieść: w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska p. 3(parter), ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, lub na rachunek bankowy: BS w Ustce 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (w przypadku dopełnienia wszystkich formalności -art. 35§2 k.p.a.),

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWY:

Danuta Matyszewska insp. ds. gospodarki przestrzennej, pokój nr 26, (II piętro), tel.: 059 81 32 313,

VII. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

 

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wydanie zaświadczenia rewitalizacji.doc
(38 KB)
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2021-08-24)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-08-24 14:18:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o braku mpzp 2021.doc
(39 KB)
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2021-06-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-06-23 10:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wypis i wyrys z mpzp 2021.doc
(50 KB)
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2021-06-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-06-23 10:13:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wypis i wyrys ze studium 2021.doc
(48 KB)
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2021-06-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-06-23 10:13:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o zaświadczenie art. 217 KPA 2021.doc
(39 KB)
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
(2021-06-23)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2021-06-23 10:13:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Danuta Matyszewska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2018-01-16 10:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2020-08-19 13:31:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957