☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 25.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Współpraca w zakresie zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

1. Zakres usługi obejmuje:

a) udzielenie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

b) wykonanie sterylizacji bezdomnych zwierząt (psów i kotów),

c) wykonanie kastracji bezdomnych zwierząt (psów i kotów),

d) usypianie ślepych miotów,

e) wykonanie usługi implantacji mikroczipów zakupionych przez zamawiającego.

2. Termin wykonywania zamówienia: na okres 1 roku (od 01.01.2018 r- 31.12.2018 r.)

3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia: 29 grudnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: OFERTA na zadanie: „Zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska” bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: a.zukowska@debnicakaszubska.eu.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Agnieszka Żukowska,
tel.59 8132 333.

 

Wytworzył:
Agnieszka Żukowska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2017-12-15 13:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2018-01-16 14:39:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957