☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty za korzystanie ze środowiska - 2016 r.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska,

informuje o obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych, wprowadzania ścieków (wód opadowych) do wód lub do ziemi; poboru wód; składowania odpadów.
W myśl art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn.zm.), obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczy:

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, szkoły, przedszkola, samorządowe zakłady budżetowe; fundacje; stowarzyszenia; instytucje kultury, SPZOZ-y
c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenie.

Mając na uwadze wymóg uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przypominamy wszystkim ww. podmiotom o obowiązku złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o ich uiszczaniu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html 

Wytworzył:
Agnieszka Żukowska
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-07-11 14:04:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2018-01-16 14:39:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957