☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
  z późn. zm.) – definicja drogi wewnętrznej,

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,
  poz. 1777, z późn. zm),

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Dębnica Kaszubska – prowadzenie robót w pasie drogowym (formularze wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska lub na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym – 2 egz.,

 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

 • podpisane oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

 • projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wraz z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi,

 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym,

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor – 1 egz. 

 

Opłaty:17 zł – z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor

Jednostka odpowiedzialna: Referat Zarządzania Zasobem - Inspektor ds. zarządzania drogami i transportem – Sebastian Konopka, pokój numer 30. 

Uwagi:

 • ewentualna zgoda zostanie sporządzona w formie umowy cywilno-prawnej, zawartej przez zarządcę nieruchomości tj. Gminę Dębnica Kaszubska oraz zajmującego pas drogowy drogi wewnętrznej.

 • wszystkie warunki (w tym odpłatności) określone w umowie cywilno-prawnej zostają ustalone oraz zaakceptowane przez obie strony po wcześniejszych negocjacjach,

 • wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenia negocjacji dotyczących warunków zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Załączniki

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.doc
(46 KB)
Wytworzył:
Sebastian Konopka
(2016-01-29)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-01-29 13:39:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sebastian Konopka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2016-01-29 13:41:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2016-01-29 13:44:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957