☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wydanie uzgodnienia umieszczenia urządzeń w pasie drogowym

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19 poz. 115, ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98, poz. 1071, ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 nr 43, poz. 430, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uzgodnienia (dokumentacji projektowej) zezwalającego na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska - pokój nr 4 lub w Internecie na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska),

 • mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 lub 1: 1000 z naniesioną lokalizacją zjazdu – 2 egz.,

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

 • pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor – 1 egz.,

 

 

Opłaty:

 • 17 zł – z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor,

 

Jednostka odpowiedzialna:

Podinspektor ds. zarządzania projektami i drogownictwem – Sebastian Konopka, pokój numer 4.

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzje uzgadniającą (na etapie projektowania) umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

 • mapki stanowiące załącznik do wniosku są do uzyskania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego ul. Szarych Szeregów 14, parter,

 • wnioski przyjmowane są w sekretariacie pokój nr 10,

 • decyzję można odebrać osobiście w urzędzie – pokój nr 4 lub otrzymać pocztą (decyduje zainteresowany),

 • w przypadku niepełnych informacji lub braku wymaganych załączników, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,

 • w wypadku wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie umieszczenia urządzeń w drodze wewnętrznej uzgodnienie zostanie wydane w formie pisemnego uzgodnienia (mapy sytuacyjno - wysokościowe są również wymagane),

 • wykaz gminnych dróg publicznych dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,

 • w celu fizycznego umieszczenia urządzeń infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami należy uzyskać zezwolenie: tak na prowadzenie robót rozkopowych jak i na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury.

 

Załączniki

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o wydanie uzgodnienia umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.pdf
(28 KB)
Wytworzył:
Sebastian Konopka
(2012-09-27)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-09-27 09:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Sebastian Konopka
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-08-31 14:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mrówczyński Witold
(2012-08-31 14:30:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3754957