Informacja dla osób głuchych i głuchoniemych

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

 

W związku z powyższym osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme), przy załatwianiu spraw w tut. Urzędzie, mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt pisemnie za pomocą poniższego formularza. Zgłoszenie należy złożyć, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana. 

 

Pobrany formularz, po wypełnieniu w programie logo_acrobat, proszę przesłać pocztą mail używając do tego celu przycisku Ikona_wyslij znajdującego się w prawym górnym rogu formularza.

Można go również wydrukować używając przycisku ikona_drukuj i przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska .

Wytworzył:
Jolanta Tramś
(2012-05-15)
Udostępnił:
Mrówczyński Witold
(2012-05-15 08:59:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wałaszewski Maciej
(2022-04-19 08:21:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki