NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdfplik2020-09-08UTWORZENIE
RGN.6733.19.2020.DMplik2020-09-08UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji) w miejscowości Budowo obręb ewidencyjny Budowo gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 27/14).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającejna budowie linii kablowej elektroenergetycznej 15kV (etap 4) w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 735 i 736). el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury na terenie cz. działki nr 59 w miejscowości Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska.el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie BUDOWO 2 BT42221 na terenie działki nr 140 obręb ewidencyjny Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska.el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającejna budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm w obrębie ewidencyjnym Krzywań gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 5/1, 16, 8/17, 8/66, 8/67). el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej architektury na terenie cz. działki nr 336 w miejscowości Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska. el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej 15kV, sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV oraz sieci oświetlenia drogowego 0,4kV w obrębie ewidencyjnym Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska (działki nr 81/2, 82/4, 82/6, 90, 1387, 70/8, 70/9, 70/11, 160/10, 179, 186/6, 1250/15, 254/2, 225/2, 245, 217, 172, 642, 385/9, 380, 385/11, 385/20, 304/1, 385/7, 641, 557, 533/3, 462/7, 59, 147, 336, 356, 561/3, 70/10).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającejna budowie linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działek nr 115, 163, 176, 177/2 obręb ewidencyjny Dobra gmina Dębnica Kaszubska. el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowaniu terenu dla ogólnodostępnych usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu i rekreacji na terenie działki nr 130/3 w miejscowości Dobieszewo gmina Dębnica Kaszubska.el. menu2020-09-08MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej) w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska (działka nr 202 obręb ewidencyjny Niepoględzie; działki nr 137 i 4/33 obręb ewidencyjny Gałęzów).el. menu2020-09-08MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>