Kierownictwo Urzędu - Zastępca Wójta

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Agnieszka Żukowska

Tel: 59 8132339, kom. 730820909

email: zastepcawojta@debnicakaszubska.eu

pokój nr 26
 

Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  1. zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności,
  2. koordynacja działań z zakresu gospodarki komunalnej oraz nadzór nad realizacją prac gospodarczych i porządkowych,
  3. nadzór nad zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, w tym funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz koordynacja zadań dotyczących spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  4. koordynacja działań w zakresie organizowanego przez Gminę transportu,
  5. koordynacja działań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych,
  6. współudział przy organizowaniu gminnych uroczystości i imprez masowych oraz koordynacja promocji gminy.

Zastępca Wójta nadzoruje pracę Referatu Gospodarczego.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Radosław Krawczyk
(2019-07-23)
Udostępnił:
Witold Mrówczyński
(2011-12-08 11:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Witold Mrówczyński
(2019-07-23 12:13:35)